Privacy Statement The Bridging Link

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

THE BRIDGING LINK kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van THE BRIDGING LINK en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het aanmeldformulier  (via de website) aan THE BRIDGING LINK verstrekt. THE BRIDGING LINK kan o.a. de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankgegevens

WAAROM THE BRIDGING LINK GEGEVENS NODIG HEEFT

THE BRIDGING LINK verwerkt uw persoonsgegevens o.a. ten behoeve van de ledenadministratie, facturatie, en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

HOE LANG THE BRIDGING LINK GEGEVENS BEWAART

THE BRIDGING LINK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

THE BRIDGING LINK verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van THE BRIDGING LINK worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. THE BRIDGING LINK gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

THE BRIDGING LINK maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en (indien van toepassing) hoe effectief de Adwords-advertenties van THE BRIDGING LINK bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan THE BRIDGING LINK te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. THE BRIDGING LINK heeft hier geen invloed op.

THE BRIDGING LINK heeft Google geen toestemming gegeven om via THE BRIDGING LINK verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thebridginglink.nl. THE BRIDGING LINK zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

THE BRIDGING LINK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van THE BRIDGING LINK maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door THE BRIDGING LINK verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met THE BRIDGING LINK op via deze pagina.