Almeerderhout ipv Spandersbosch

“Van de veurzitter”

Beste leden / golfvrienden,

Namens het voltallige bestuur verheugd het ons enorm om jullie te kunnen mededelen, dat er een verbintenis voor 2023 is gesloten met Golfclub Almeerderhout.

Het e.e.a. is niet zonder slag of stoot tot stand genomen. Er zijn lange en intensieve besprekingen gevoerd met Spandersbosch over verlenging van ons contract. Telkens bleek dat wij te ver uiteen lagen met onze standpunten. Met name op het financiële gebied, maar ook op het punt van starttijden / shotgun kwamen wij er niet uit.

Met Almeerderhout kwamen wij tot een constructief gesprek, waarbij onze wensen prima tot hun recht komen en wij onder nauwelijks toegenomen bijdragen op een volwassen golfbaan met dito faciliteiten en horeca kunnen spelen.

Hebben wij dan totaal geen concessies moeten doen? Nee, dat niet. Onze contributie dient te worden verhoogd naar € 725,- per seizoen en tevens kunnen wij niet op vaste dagen spelen. Wij denken dat dit in verhouding is met wat deze baan ons teruggeeft.

Uiteraard zullen wij jullie nog verder informeren hoe alles in het begin van het nieuwe seizoen gaat verlopen. Uiteraard wilden wij jullie dit nieuws niet onthouden. 

Voor januari hebben wij alvast een kennismakingsborrel met putting wedstrijd vooraf gepland. Noteer vast in de agenda: vrijdag 27 januari, vanaf 14:30 uur
Meer info…

De kalender voor de events in 2023 ziet er als volgt uit:

NB: Almeerderhout heeft 27 holes, dus wij spelen telkens andere “lussen”, wel met starttijden, maar door het verdelen over 2 lussen is iedereen (4 bal per flight) binnen maximaal 30 a 40 minuten na elkaar weer binnen.

Ik hoop dat jullie tevreden hiermee zijn en dat wij elkaar in Januari bij de borrel op Almeerderhout allemaal treffen. 

Namens het bestuur wens ik jullie allen warme en liefdevolle dagen en heel gezond en voorspoedig (golf-)jaar 2023 toe!!!

Met vriendelijke groet,

Stichting Businessclub The Bridging Link
Hans Tamsma – Voorzitter

Geef een reactie